Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz (tel. 33 858 37 47) Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.01.2016 r o godz. 09:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się ws. 1175/13 druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Istebna.

 

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 325/4 o powierzchni 1975 m2. Działka posiada regularny kształt, ukształtowanie terenu płaskie. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz domy weekendowe całoroczne. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się las. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony. Brak bramy wjazdowej na nieruchomość.  Ogrodzenie od strony południowo - wschodniej jest przesunięte w głąb działki i nie  przebiega zgodnie z jej granicą. Pasem terenu pomiędzy tym ogrodzeniem, a granicą działki odbywa się dojazd do budynków posadowionych na działkach 325/6 i 325/7. Teren działki jest porośnięty trawą, na działce znajdują się pojedyncze drzewa owocowe i ozdobne. Dojazd do budynku w obrębie działki jest nieutwardzony, dojście  do budynku wykonano z płyt betonowych. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci: energetyczną, kanalizacyjną (miejską), woda doprowadzana jest ze studni. Ponadto działkę przecinają sieci infrastruktury technicznej - sieć kanalizacyjna oraz wodociąg lokalny, doprowadzający wodę do sąsiedniego budynku. Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym. Budynek wzniesiony w latach 1990 - 1998 w technologii tradycyjnej - murowany z pustaka gazobetonowego i cegły. Dach budynku dwuspadowy kryty blachą trapezową.  Okna drewniane skrzynkowe, drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne płycinowe. Budynek wyposażony w instalacje - elektryczną, wodno - kanalizacyjną, c.o. - piec na paliwo stałe, grzejniki płytowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 109,1 m2., powierzchnia piwnic wynosi 73,3 m2, powierzchnia zabudowy wynosi 121m2. Na działce znajduje się ponadto szopka drewniana nietrwale związana z gruntem o powierzchni 20,2 m2..

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 299.518,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę: 199.678,66zł. Rękojmia wynosi 29.951,80 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie komornika lub na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika pod tel. 33 858 37 47 w godz. 8.30 - 15.30 z wyj. pn. (do 17.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Numer oferty: L/28/N/12/15
Region: śląskie
Cena: 199.678,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka