Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikom Dorocie i Arkadiuszowi Jeziorskim przystąpi w dniu 25 września 2014 r., o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3 w sali nr 28 do drugiej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej, posiadającego założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju. Licytowany lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej; 57.97 mkw znajduje sic na siódmym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi mieszkalnych, kuchni, łazienki z  wc i przedpokoju oraz przynależnej komórki.  

Nieruchomość oszacowana została na sumę: 132.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 88.000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania tj. kwotę: 13.200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w jeden z następujących sposobów:

-  gotówka w kancelarii komornika;

-  przelewem na rachunek bankowy komornika Z 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810:

-   w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądów przy Sadzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju  Adam Mika Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju 44-330 Jastrzębie-Zdrój. ul  1-go Maja 14 id. 32 4762022

Numer oferty: L/155/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 88.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie