Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-09-20l4r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 sala nr 11 odbędzie się druga licytacja nieruchomości tj. działki gruntowej nr 162 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i domem wypoczynkowym. Teren działki całkowicie ogrodzony z ukształtowaną zielenią. Budynek mieszkalny zlokalizowany w zachodnio południowej części działki 162 oznaczony w ewidencji budynków numerem 313. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokryty gontem bitumicznym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 124,24m2 w tym: Parter: salon 36,10m2, komunikacja 8,45m2, łazienka 3,80m2, kotłownia 4,80m2, kuchnia 17,85m2. spiżarnia 2,52m2. Poddasze: przedpokój 3,85m2, sypialnia 8,57m2, gabinet 12.22m2. pokój 13.40m2. łazienka 9.ó5m2. garderoba 3.03m2.

Dom wypoczynkowy usytuowany we wschodniej części działki nr 162 oznaczony w ewidencji budynków numerem 322. Budynek wybudowany w 2009 roku. w technologii tradycyjnej, z dachem konstrukcji drewnianej, wielopłaszczyznowym pokrytym papą bitumiczną. Budynek posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się pokoje z dwoma sypialniami i łazienką, na piętrze pokoje gościnne oraz kuchnia ze stołówką. Powierzchnia użytkowa domu  wynosi 526.03m2.

Położenie: 82-103 Stegna, Junoszyno, ul. Topolowa.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. 

Suma    oszacowania   wynosi   2 843 400,00 zl,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy   oszacowania  i wynosi 1 895 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 284 340,00zl. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku 22 83030006 0000 0004 8103 0001

Rękojmia powinna znajdować się na rachunku bankowym komornika przed rozpoczęciem licytacji. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki Kancelaria Komornicza w Malborku 82-200 MALBORK, ul. Mickiewicza 26,  tel.: 55 2726964 fax.: 55 2726964 w.21

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163820

 

Numer oferty: L/96/N/08/14
Region: pomorskie
Cena: 1 895 600,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny