Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-01-2016r. o godz. 12:40 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu ul. Katedralna 13 ,sala nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości

tj. działki tj. 60/2 i 60/3, przylegające do siebie, oznaczone w ewidencji: jedna użytki rolne zabudowane (nr 60/3 o pow. 0,22 ha), a druga grunt orny i sad (nr 60/2 o pow. 0,50 ha) wraz budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 128,0m2 oraz budynkami gospodarczymi położonej: 78-123 Siemyśl, Kędrzyno. 

Suma oszacowania wynosi 398 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAO SA. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

UWAGA! zgodnie z obowiązującymi przepisami datą skutecznego złożenia rękojmi jest data uznania kwotą rękojmi rachunku komornika a nie data dokonania przelewu albo wpłaty na konto komornika! Zaleca się zatem dokonywanie przelewów albo wpłat na konto komornika nie później niż na 3 dni przed terminem licytacji. Jeśli rachunek komornika nie zostanie uznany kwotą rękojmi w odpowiednim terminie, osoba, która dokonała przelewu albo wpłaty rękojmi może nie zostać dopuszczona do przetargu.

Dodatkowe informacje nt. licytacji i przedmiotu licytacji można odnaleźć na stronie: http://komornik.kolobrzeg.pl/

Numer oferty: L/32/N/12/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 265.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka