Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Piotr Szadkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-06-2014 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, pokój 114, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Kędzierzyn-Koźle, dla której SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 229 436,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 957,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 943,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 49 1020 3714 0000 4602 0009 1298.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Piotr Szadkowski

Kancelaria Komornicza, Racławicka 7, Kędzierzyn Koźle, 47-200 Kędzierzyn Koźle

tel. (77) 472 20 25 / fax. (77) 482 71 24

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/142649

Numer oferty: L/130/N/05/14
Region: opolskie
Cena: 152.957,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka