Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Truskawkowa Kiełpin, 05-092 Łomianki, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Zabudowana   nieruchomość   gruntowa   położona   w   Kiełpinie, przy ul. Truskawkowej 17, stanowi działkę ewidencyjną nr 188/15 oraz 188/16 w obrębie 0008, o łącznej powierzchni 801m2, zabudowana została budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 189,50 m2. Budynek posiada 1 kondygnację naziemną, poddasze użytkowe oraz wbudowany garaż. Obiekt wybudowany został na podstawie decyzji pozwolenie na budowę z 2004 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Projekt typowy o nazwie Wierzba II – odbicie lustrzane. Powierzchnia zabudowy wynosi: 199,10 m2. Powierzchnia całkowita wynosi: 364,00 m2. Kubatura: 668,00 m3. Technologia budowy obiektu tradycyjna murowana. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, 1,5 kondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa I kondygnacji (parter) wynosi 138,30 m2 (w tym garaż wbudowany w bryłę budynku o powierzchni 26,60 m2), natomiast powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 51,20 m2. Na parterze znajdują się pomieszczenia: 4 pokoje(w tym pokój dzienny), kuchnia, łazienka, wc, pomieszczenie techniczne, powierzchnie komunikacji (hall, korytarz) oraz przedsionek i garaż. Na poddaszu znajdują się: 2 pokoje oraz łazienka z wc, hall, garderoba i strych. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami zapewniona została za pomocą schodów. Dach pokryty dachówką. Dach posiada okna doświetlające pomieszczenie poddasza. Stolarka okienna drewniana lub PCV. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z tworzywa PCV w kolorze białym. Schody wewnętrzne według projektu powinny być wykonane z drewna. Schody zewnętrzne – tarasowe i wejściowe, żelbetowe, wylewane na wcześniej przygotowanym gruncie. Wykończenie wewnętrzne: ściany otynkowane i pomalowane. Tynki wewnętrzne suche z płyt gipsowo – kartonowych wyrównane gładzią gipsową lub cementowo - wapienne. Posadzki w budynku betonowe. W pomieszczeniach komunikacji na podłogach gres lub terakota, schody pomiędzy kondygnacjami według projektu obłożone deskami drewnianymi, płyty spocznikowe również. W łazience z wc na podłodze gres lub terakota. Budynek wyposażony został w instalacje: wodociągową, elektryczną, gazową i kanalizacyjną (szambo szczelne). Dostęp do nieruchomości odbywa się z ul. Truskawkowej. Działki o płaskim ukształtowaniu terenu, w całości ogrodzone. Ogrodzenie z elementów stalowych wypełnionych sztachetami drewnianymi na podmurówce pomiędzy słupami betonowymi. Od strony sąsiadów siatka oraz tuje. Nieruchomość zlokalizowana jest w kompleksie działek gruntu, na których realizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele mieszkalne. Nieruchomość położona jest w terenie uzbrojonym, w zasięgu miejskich sieci uzbrojenia inżynieryjnego: energia elektryczna, gaz, woda. 

Suma oszacowania wynosi 808 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 606 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marek Michalewicz

Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa

tel. 0224363874 / fax. 0224363875

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159021

 

Numer oferty: L/109/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 606.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka