Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 047, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Kłodzka, Bielany Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość położona w obrębie działki nr 241/2 ma powierzchnię 818 m2. Zabudowę stanowią wolnostojące budynki: dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, jednorodzinny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o powierzchni 182,0 m2 oraz jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o powierzchni 56,0 m2. Budynki wzniesione w latach 2000-2003 w technologii tradycyjnej: ściany murowane, stropy masywne, dach budynku mieszkalnego stromy, wielospadowy, kryty dachówką, dach budynku gospodarczego płaski kryty papą, zwieńczony daszkami krytymi dachówką. Budynek mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczą, elektryczną i teletechniczną. Nieruchomość zagospodarowana, urządzona i ogrodzona. Nieruchomość pełni funkcję mieszkaniową, co jest zgodne z przeznaczeniem terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Suma oszacowania wynosi 866 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 649 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 86 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 8796/11", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożo  na w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w   upoważnienie  właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 27-08-2014r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:15 do godz. 13:45 Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie,   służebności   i   prawa   dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Bartosz Borkowski

Kancelaria Komornicza, Krakowska 52, Wrocław, 50-425 Wrocław

tel. 71 785 40 11 / fax. 71 785 40 14

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160640

Numer oferty: L/125/N/08/14
Region: dolnośląskie
Cena: 649 500,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka