Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2015r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków   mającego   siedzibę   przy  ul. Poznańskiej 20  w  sali  nr 112,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Kwiatowa,   dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym. Działka o nr 185/44 ma kształt regularny, jej teren jest w większości płaski, ogrodzony od frontu płotem, (murowane słupki pokryte płytkami z elementami metalowymi z bramą przesuwną i furtką), w pozostałej części ogrodzenie stanowi siatka metalowa rozciągnięta na słupkach metalowych oraz płot drewniany. W przedniej części działki znajduje się posadowiony budynek mieszkalny, za nim zagospodarowane podwórko z licznymi nasadzeniami.

Budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej, otynkowany, ocieplony, stropodach płaski, kryty papą, okna PCV. Dobudówka od strony północnej stanowi ganek będący wejściem do domu, a od strony zachodniej przedłużenie budynku mieszkalnego. Dobudowane części domu pokryte dachem o konstrukcji drewnianej, wyłożonym blachodachówką, z oknami połaciowymi, drewnianymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych wynosi 136 m2. Standard wykończenia został oceniony przez biegłego jako przeciętny. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, w tym kotłownia, garaż. Nieruchomość uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Gaz znajduje się w drodze bezpośrednio przy działce. 

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł.   Rękojmię   można   uiścić   w   kancelarii  komornika  lub  na  rachunek bankowykomornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45124066701111 000056497768  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 27-05-2015r. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi zg z art.953 § I pkt 4 kpc/.

Zgodnie z przepisem art. 976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § I pkt 5) kpc na dzień 14-05-2015r. na godz. 12:00. Komornik informuje, że od dnia 15-05-2015r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul.Poznańskiei 2 Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa  majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wroclawia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza ul. Joachima Lelewela 6a!3, 53-505 Wrocław tel. 7 I 342-59-15 e-mail: wroclaw4@komomik.pl_

Numer oferty: L/119/N/03/15
Region: dolnośląskie
Cena: 300.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka