Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu1 kwietnia 2014 r. o godz. 08:30  w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jarosławiu z/s w Lubaczowie w sali nr: 3 odbędzie się

                                                                    PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym i budynkiem inwentarsko-gospodarczym o pow. 0,59 ha , położonej w miejscowości Kobylnica Ruska, posiadająca założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Lubaczowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173.676,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 130 257,00 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w  wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 17 367,60 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce , w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika NRB 41 1240 2584 1111 0000 3946 0631 .

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika , jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Marcin Saramaga - Kancelaria Komornicza w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 6 tel/fax 166322023 tel. kom.792-528-829.

 

Numer oferty: L/218/N/02/14
Region: podkarpackie
Cena: 130.257,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo