Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-07-2015r.  o godz 14,20 w sali nr 3 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Koziegłowy posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Nieruchomość składa się z :

1/ działki gruntu o nr ew 6877 o powierzchni 0,0478 ha położona w strefie peryferyjnej miasta stanowiącej łąki kl LTY w całości, posiadającej dostęp do drogi lokalnej publicznej, wartość nieruchomości 287,00 zł, cena wywołania 215,25 zł, wadium 28,70 zl,

2/dzlałki gruntu o nr cw 7565 o powierzchni 0,1652 ha położona w strefie peryferyjnej miasta stanowiącej w części łąki, w części grunty rolne kl RV, posiadającej dostęp do drogi lokalnej publicznej* wartość nieruchomości 1 834,00 zł, cena wywołania 1 375,50 zl, wadium 183,40 zł.

 3/ działki gruntu o nr cw 8719 o powierzchni 0,0258 ha położona w strefie peryferyjnej miasta stanowiącej łaki kl. Ł1V w całości, posiadającej dostęp do drogi lokalnej publicznej, wartość nieruchomości 307,00 zł, cena wywołania 230,25 zł, wadium 30,70 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Myszkowie - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice nr: 23 1130 1017 0021 1000 S390 0004 wadium z zaznaczeniem: Sygn. akt I Co 148/14 oraz mimem działki do licytacji której się przystępuje.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Andrzej Krawczyk Zastępca Komornika Mateusz Czapliński ul.Pułaskiego 7 42-300 Myszków 34 313 24 80.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231604 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231602

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231606

 

Numer oferty: L/173/N/06/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka