Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Marek Stolarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2014 o godz. 13:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Książenice, 63-520 Grabów n/ Prosną, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Ostrzeszowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Oznaczenie Nieruchomości :Województwo: wielkopolskie, Powiat: ostrzeszowski, Miejscowość: Książenice, Nr działki: 236/1, Obszar: 0,1251ha; Sposób korzystania: grunty orne.Nieruchomość jest ubezpieczona w PZU Na nieruchomości nikt nie jest zameldowany..Działka jest w kształcie regularnego prostokąta. Teren działki częściowo ogrodzony płotem z elementów prefabrykowanych żelbetowych (brak ogrodzenia od strony drogi). Podjazdy pod budynki ziemne. Nasadzenia ozdobne. Do działki doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne, , kanalizacyjne w postaci szamba. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym (nie oddanym do użytkowania – brak odbioru kominiarskiego) oraz garażem z elementów prefabrykowanych betonowych w trakcie budowy o powierzchni 39m2. Budynek mieszkalny o konstrukcji tradycyjnej ,murowanej ,system gospodarczy od 2007 roku do 2013 , wolnostojący , częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym.Parter: wiatrołap, toaleta, korytarz, kuchnia, salon z kominkiem, pokój Półpiętro: pokój. Poddasze: hol, łazienka, 3 pokoje Posadzki: panele drewnopodobne, płytki ceramiczne.Ściany: malowane farbami, płytki ceramiczne, łupek granitowy.Powierzchnia użytkowa 145,20m2 Stan techniczny – dobry.Standard wykończenia- dobry..Funkcjonalność – zadowalająca. Wartość rynkowa gruntu 43200zł ,wartość zabudowań 279200zł. 

Suma oszacowania wynosi 322 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 241 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 45102022410000220200129940. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

14.04.2014 - 28.04.2014

10:00 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kępnie mieszczącym się pod adresem: Zamkowa 9a, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Marek Stolarczyk Kancelaria Komornicza, Zamkowa 13, Ostrzeszów, 63-500 Ostrzeszów tel. 627322830 / fax. 627322839

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/134726

Numer oferty: L/142/N/04/14
Region: wielkopolskie
Cena: 241.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka