Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży Nieruchomości w Warszawie
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

OGŁASZA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚĆ

Na sprzedaż prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kutnie przy placu Wolności 8/9 wraz z najmem zwrotnym na rzecz sprzedającego, które obejmuje:

1) Przedmiotem sprzedaży są:

  • działki  gruntu o łącznej powierzchni 0,1264 ha z obrębu 5 Śródmieście,
  • budynek biurowy, czterokondygnacyjny, o powierzchni użytkowej 3 428,45 m2,
  • budynek stacji trafo,

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1K/00009157/0

Cena minimalna: 4 900 000 zł netto (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100)

 

2) Przedmiotem najmu zwrotnego jest:

  • najem powierzchni tymczasowej ok. 3 428,45 m², w okresie ok. 12-15 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży na czas modernizacji.
  • najem docelowej powierzchni ok. 400,00 m², po przeprowadzonej modernizacji, na czas trwania umowy najmu.

W ramach umowy najmu przewidujemy że część prac modernizacyjnych wykona nowy właściciel.

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl oraz jaroslaw.wilk@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert i negocjacji warunków sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 22 343 12 60, kom. 722 051 062

 

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT Z PROPOZYCJĄ WARUNKÓW NAJMU ZWROTNEGO

Region: łódzkie
Powierzchnia: 3428,45 m2
Cena: 4 900 000 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA