Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-01-2015 o godz. 13:20 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Kopcińskiego 56/sala IV, 92-332 Łódź, pokój sala IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Gabrieli Zapolskiej 47, 93-256 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotem przetargu jest prawo własności odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Gabrieli Zapolskiej 47, jest to lokal mieszkalny, o powierzchni użytkowej 56,35 m2. Lokal znajduje się na 3 piętrze budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji oraz przedpokoju. Budynek w którym położony jest szacowany lokal jest pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemysłowionej. Do budynku doprowadzono następujące media: wod-kan, c.o.- miejskie, gaz, elektryczna, telefoniczna. Przedmiotowa nieruchomość nadal pozostają we władaniu dłużników.W księdze wieczystej prowadzonej dla licytowanego lokalu zaznaczono, że właściciele tego lokalu są współwłaścicielami w 21/1000 częściach części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w takiej samej części użytkownikami wieczystymi przez czas do 24 października 2088 r. działki gruntu nr 317/12 z nieruchomości KW.

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI 83 10501461 1000 0023 5626 0352.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Bartłomiej Górczyński

Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 276, Łódź, 90-361 Łódź

tel. 42 235 44 44 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/188038

Numer oferty: L/30/N/01/15
Region: łódzkie
Cena: 137.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie