Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Jerzy Pawlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie mającego siedzibę w Lublinie przy ulicy Wallenroda 4 D w sali nr X odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,00m2, dwukondygnacyjny, położony na III i IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal składający się z pokoju dziennego, kuchni, przedpokoju i WC na dolnym poziomie oraz trzech pokoi sypialnianych, korytarza, łazienki na górnej kondygnacji. Stan lokalu określa się jako "dobry", do częściowego remontu w niewielkim zakresie. Nieruchomość położona: 20-868 Lublin, Gorczańska 12, wpisana w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Choiny" (adres spółdzielni: 20-868 Lublin, Gorczańska 2 ), dla którego X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 335 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 223 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O/LUBLIN 29 10203150 0000 3202 0005 0294 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny mającego siedzibę w Lublinie przy ul. Wallenroda 4 D odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.V)

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie

Jerzy Pawlak

Kancelaria Komornicza w Lublinie 20-151 Lublin Stefczyka 3 tel. 81 744-17-46

Numer oferty: L/164/N/01/14
Region: lubelskie
Cena: 223 333,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie