Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17 czerwca 2015 o godz.11:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w  Łukowie odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej 57, 84 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Łukowie przy ul. Spokojnej . Zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako dz. ew. nr 10814 z obrębu 003. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje księga wieczysta. Działka gruntu posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łukowie księga wieczysta KW.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 180.229,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj.. kwotę: 120.152,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika 63 1020 1260 0000 0502 0014 0152 w PKO BP SA Oddz .Centrum Biała Podlaska bądź w kasie Kancelarii Komornika Sądowego w Łukowie ul.Ojców  Pijarów 7 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie  Rejonowym w Łukowie Grzegorz Bartyś Kancelaria Komornicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. Ojców Pijarów 7  tel.: 25 7982211 mail: lukow@komornik.pl 

 

Numer oferty: L/179/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 120.152,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie