Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA  z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,       

02-515 Warszawa.

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

ZAMIERZA ZBYĆ

 

Nieruchomość lokalową nr 26B położoną w Marach przy ulicy Promennej 4B (woj. mazowieckie)

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku mieszkalno-usługowym.

Atrakcyjna nieruchomość położona na osiedlu mieszkaniowym w Markach.

 Opis :

Lokal użytkowy o powierzchni 111,50 m² - własność.

Składa się z pomieszczenia głównego- sali usługowej/sprzedażowej, dwóch pomieszczeń biurowych i pomieszczenia sanitarnego.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

Brak przyłącza elektrycznego.

Z prawem do lokalu związany jest udział we współwłasności w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Dla przedmiotowego lokalu użytkowego nie została założona własna księga wieczysta.

Lokal zostanie wyodrębniony z nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00126356/1.

Dogodna lokalizacja, zabudowa mieszkaniowa, idealny pod sklep, punkt usługowy itp.

Oczekiwana przez Bank cena zbycia wynosi 288 200 zł.

Bank przyjmuje oferty do dnia 10.10.2017r

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Tel: +48 724 132 395

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Powierzchnia: 111,50 m2
Cena: 288.200,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawieul. Puławska 15,02-515 Warszawa Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,ul. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa