Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-02-2014r. o godz. 14:00 w kancelarii mieszczącej się: 43-300 Bielsko-Biała, ul.Piastowska 15/4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną niezabudowaną o nr 269/2 o pow. 0,2703 ha, położoną: 43-392 Międzyrzecze Górne, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 246 000,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 123 000,00zł.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia lub uiścić jedną piątą ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzukucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz ul. piastowska 15/4 43-300 bielsko-biała tel 033 816-10-52 e-mail:bielsko.biala.wojtowicz@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113228

Numer oferty: L/9/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 123.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka