Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-09-2015 o godz. 09:15 pod adresem: Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Radomiu ,, ul. Struga 63, 26-600 Radom, pokój  odbędzie się pierwsza licytacja położonej przy Milejowice, 26-652 Zakrzew.

Opis nieruchomości:

Wartość oszacowania wynosi 2 597.760,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 948.320,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 259.776,00zł  zaś całość, bądź osobno działka nr 77 zabudowana budynkiem handlowo-biurowym i nieczynną stacją paliw, bądź osobno łącznie działki 73,72,71/1 zabudowane budynkiem produkcyjno-magazynowym, budynkiem produkcyjno-warsztatowym oraz budynkiem kotłowni.1.Działka nr 77 o pow.3400m2 w kształcie trapezu, który jednym z dłuższych boków przylega do drogi wojewódzkiej nr 740, natomiast jednym z krótszych do drogi powiatowej asfaltowej. Na przedmiotowej działce znajduje się nieczynna stacja paliw płynnych oraz budynek handlowo-biurowy I STACJA TANKOWANIA PALIW PŁYNNYCH składa się z następujących elementów: a) budynek obsługi stacji paliw -pow.użytkowa 39,10m2; pow.zabudowy 52m2; kubatura 98m2. Budynek parterowy, wolnostojący, bez podpiwniczenia, wybudowany metodą tradycyjną w 1991 roku. Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna, fundamenty betonowe, stolarka okienna i drzwiowa- stalowa; dach dwuspadowy, pokryty blachą ocynkowaną. W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych na posadzkach znajduje się terrakota i lastriko. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, odgromową , c.o i c.w. b) wiata nad dystrybutorami- pow.użytkowa 62m2, pow.zabudowy 72m2.Wiata o konstrukcji stalowej na czterech słupach podporowych , pokryta dachem płaskim , stalowym , krytym blacha trapezową. c) dystrybutory paliw - 4 sztuki dystrybutorów do wydawania i pomiaru ilości wydawanych paliw płynnych-benzyna, olej napędowy, w tym: - 3 sztuki -dystrybutory paliwa produkcji czeskiej ,,Adast Adaprim: typ 1031(1 wąż wypływowy) około 25-letnie - 1 sztuka- dystrybutor paliwa ,,Petro" (2 węże wypływowe) z ok.2006 roku. d) podziemne zbiorniki na paliwa -3 sztuki, w tym: -2 sztuki-pojemność zbiornika 24622,60L-benzyna uniwersalna i olej napędowy -1 sztuka-2x13600,80L-benzyna bezołowiowa i 98 oktanowa. e) utwardzony plac postojowo-manewrowy I BUDYNEK HANDLOWO-BIUROWY Powierzchnia użytkowa niniejszego budynku wynosi 857,86m2, zaś powierzchnia zabudowy 496m2, z której część o pow.zabudowy około 190m2 (38%) znajduje się na działkach sąsiednich nr 76 i 75 będących własnością osób trzecich. Budynek murowany, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, z użytkowym strychem został wybudowany w 1992 roku. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., telefoniczną oraz odgromową.

Suma oszacowania działki nr 77 zabudowanej stacją paliw płynnych oraz budynkiem handlowo-biurowym wynosi 963.090,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 722.317,50zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96.309,00zł.2. Działka nr 73 o pow.2200m2 w kształcie wydłużonego trapezu, który jednym z krótszych boków przylega do drogi wojewódzkiej , a drugim do drogi powiatowej. Na działce znajduje się część budynku handlowo-biurowego opisanego powyżej (działka nr 77), budynek produkcyjno-warsztatowy (część) oraz kotłownia. 3.Działka nr 72o pow.2700m2- bezpośrednio przylega przez całą swoją długość do działki nr 73, w kształcie wydłużonego trapezu, który jednym z krótszych boków przylega do drogi wojewódzkiej , a drugim do drogi powiatowej. Na działce znajduje się część budynku produkcyjno-warsztatowego i kotłowni oraz budynek produkcyjno-magazynowy. 4.Działka nr 71/1 o pow.2900m2- bezpośrednio przylega do działki nr 73, w kształcie prostokata o wymiarach 26x112m, który jednym z krótszych boków przylega do drogi powiatowej. Na działce znajduje się część ściany konstrukcyjnej budynku wybudowanego na działce sąsiedniej nr 72 oraz fundamenty pod budynek magazynowo-warsztatowy. Budynek produkcyjno-magazynowy- pow.użytkowa 852m2, pow.zabudowy 929m2, kubatura 4 903m3.Budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Suma oszacowania wynosi 2 597 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 948 320,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 259 776,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5/7/9, Radom, 26-600 Radom tel. 48 360 13 53 / fax. 48 360 13 53.

Link do lokalizacji: https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/239425

 

Numer oferty: L/36/N/08/15
Region: mazowieckie
Cena: 1.948.320,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny