Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2014r. o godz. 13:30 w Sad Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr III odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 3119/22 o powierzchni 0,1149 ha ogrodzona , zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej ( ściany z bali drewnianych ) pokryty blachodachówką o pow użytkowej 78,65 m2 . Na działce znajduje się studnia głębinowa z własnym hydroforem, szambo szczelne instalacje elektryczne 230V i 380 V położonej: 14-140 Miłomłyn, Tarda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 320 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 600,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 080,00 zł.

Rękojmię   należy   uiścić   na   konto   komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądownego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądownego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką .

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów' i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska ul. Jana III Sobieskiego 3c/41, 14-100 Ostróda tel.: 89 6464766 fax.: 89 6460585 mail: ostroda@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/140958

Numer oferty: L/84/N/06/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 240.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka