Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój sala nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Nowoszyce 12, 56-400 Oleśnica.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o powierzchni 35,2 m2 położony w Nowoszycach w budynku nr 12 oraz związany z nim udział wynoszący 60/1000 w nieruchomości wspólnej. Budynek, w którym znajduje się lokal usytuowany w zachodniej części wsi Nowoszyce, w otoczeniu bloków mieszkalnych, ogródków działkowych oraz terenów rolnych. Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, obiekt poniemiecki, częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem, wybudowany w technologii tradycyjnej. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Instalacje: wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Ogrzewanie: centralne na opał stały. Lokal mieszkalny i udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu w wysokości 60/1000 położonej w miejscowości Nowoszyce 12/1 gmina Oleśnica

Cena : Suma oszacowania wynosi 48 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 450,00 zł.

Rękojmia : Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji : Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się do wglądu w kancelarii komornika w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich : Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza, Jana Matejki 26, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41 www.olesnicakomornik.pl

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240039

 

Numer oferty: L/32/N/08/15
Region: dolnośląskie
Cena: 36.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie