Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2013 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży z siedzibą przy Polowa 1, 18-400 Łomża, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Polowa, 18-400 Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Łomży, ul. Polowa  będącego w zasobach Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży , składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 35,30m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 8,67m2 dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 90 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 354,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 053,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: KB 03 1500 1533 1215 3006 3449 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łomży mieszczącym się pod adresem: Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie KS przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech Kancelaria Komornicza, Polowa 15, Łomża, 18-400 Łomżą tel. 86-2198-117 / fax. 86-2198-117.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91494

  

Numer oferty: L/108/N/09/13
Region: podlaskie
Cena: 60.354,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie