Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2016 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada, 14-100 Ostróda.

 

Opis :
działka nr 89/5 o powierzchni 69 m2] zabudowanych budynkiem mieszkalno usługowym o powierzchni użytkowej 183,84m2 w tym pow. usługowa 72,29m2 pow. mieszkalna 96,80m2 i garaż 14,75m2. Działki nr 89/5 i nr 89/23 stanowią całość gospodarczą. Budynek w zabudowie szeregowej wyposażony jest w instalacje elektryczna, wodno kanalizacyjną z sieci miejskiej, gazową - gaz ziemny.

 

Suma oszacowania wynosi 451 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 338 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280056

Numer oferty: L/20/N/02/16
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 338.925,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy