Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie z siedzibą przy Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo, pokój 114, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Zwycięstwa 18, 11-710 Piecki, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i spiżarni, o łącznej powierzchni 75,30 m2, oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 14,80 m2, położonego w Pieckach, ul. Zwycięstwa 18, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  wraz z udziałem do 296/1000 części w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania wynosi 125 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 433,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 515,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum 28102036390000850200050377.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160432

Numer oferty: L/46/N/08/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 83.433,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie