Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2013 o godz. 11:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr XI odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kopernika 8, 14-100 Ostróda, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
-lokal mieszkalny, położony na pierwszym piętrze w budynku ośmiorodzinnym, położonym przy ul. Kopernika 8 w Ostródzie, stanowiący odrębną własność. Lokal składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o powierzchni 67,20 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 9,40m2.Budynek znajduje się na działce o powierzchni 0,0478 ha. Stan techniczny budynku średni standard wykończenia i wyposażenia lokalu-średni. Media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz,c o, cwu (z pieca gazowego.). Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 15/100 w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w użytkowaniu wieczystym działki. Grunt stanowi własność Gminy Miejskiej Ostróda i został oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19.03.2097r. 

Suma oszacowania wynosi 162 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 121 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 240,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda, tel. 896421533 / fax. 896420735.

 

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 121.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie