Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 331, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Lubraniecka 15,  82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, łazienki z w-c i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,87 m2 oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni 3,49 m2. Rozkład i układ pomieszczeń w lokalu przeciętny. Jeden pokój (większy) jest przechodni, z wejściem do kuchni. Drugi pokój (mniejszy), bardzo wąski. Lokal nie posiada balkonu. Wszystkie okna znajdują się w elewacji południowej. Kuchnia w lokalu bardzo mała, z oknem. Lokal posiada małą łazienkę, w której znajduje się kabina prysznicowa, sedes i umywalka. Ściany kuchni i łazienki licowane płytkami glazury. Stolarka okienna z PCV. Drzwi wejściowe płytowe wzmocnione; drzwi wewnętrzne płytowe w części przeszklone. Podłogi z paneli podłogowych, posadzki ceramiczne. W małym pokoju podłoga pokryta wykładziną dywanową. Ogrzewanie i ciepła woda pochodzi z sieci miejskiej. Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną, dzwonkową, domofonową i telewizji kablowej. Z własnością lokalu związany jest udział do 0,0122 w nieruchomości objętej księgą wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/77859

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 80.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie