Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Emil Smolarz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-11-2016r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Pile 64-920 PIŁA, ul. Powstańców Wlkp. 79, w sali 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu w użytkowaniu wieczystym do dn. 30.08.2099r. o pow. 590 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. uż. 217,73 m2 z garażem dwustanowiskowym o pow. 28,84 położonej: 64-920 Piła, ul. Kochanowskiego.

Suma oszacowania wynosi 638 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 425 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/324323

Numer oferty: L/10/N/10/16
Region: wielkopolskie
Cena: 425.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka