Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc (uproszczona egzekucja z nieruchomości) oraz art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 lutego 2014 roku, o godz. 11:00 w kancelarii Komornika, przy ul. Trójpole 3A w Poznaniu odbędzie się:

                                            DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Poznaniu (obręb Spławie, arkusz mapy 23) - działki o numerze ewidencyjnym 15/8, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00220609/8, o powierzchni 3128,00 m2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.200,00 zl. Cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 82.600,00 zl. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. sumę 16.520,00 zl, najpóźniej do dnia 18 lutego 2014 roku w gotówce lub w kasie kancelarii Komornika Sądowego w Poznaniu, przy ulicy Trójpole 3A lub wpłacić na konto: PKO BP S.A. 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizji z Komornikiem. Akta postępowań egzekucyjnych wraz z operatem szacunkowym nieruchomości pozostają do wglądu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, przy ulicy Szyperskiej 14, w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - Konrad Ciesielski Kancelaria Komornicza: uL Trójpole 3A, 61-693 Poznań, tel/fax061 855-40-15, 061 855-40-43 PKO BP S.A. 65 1020 4027 00001102 0391 0833

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90616

 

Numer oferty: L/16/N/02/14
Region: wielkopolskie
Cena: 82.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka