Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-09-2014r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego

-    lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 51,50 m kw położony na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o III kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym (budynek całkowicie podpiwniczony, nie posiada windy, ocieplony, otynkowany, elewacja w stanie bardzo dobrym); lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju, nie posiada balkonu; do lokalu przynależy udział w wysokości 50/1000 części w nieruchomości wspólnej (prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku) zapisanej w KW;  otoczenie budynku zawierającego przedmiotowy lokal mieszkalny stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne w zabudowie osiedlowej oraz osiedlowe tereny zielone, przedmiotową lokalizację charakteryzują korzystne uwarunkowania komunikacyjne oraz dobry dostęp do zaplecza bytowego (punkty handlowe oraz usługowe), w niedalekiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej - tramwajowe (ul. Grunwaldzka) i autobusowe (ul. Grochowska); dojazd do budynku odbywa się drogami o nawierzchniach asfaltowych, ul. Cześnikowska charakteryzuje się małym natężeniem ruchu i nawierzchnią betonową o słabym stanie użytkowym, teren przy budynku zagospodarowany, częściowo urządzony w zieleń, utwardzony kostką betonową oraz ogrodzony, położonego: Poznań, ul. Cześnikowska 9, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 242 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 210,00zł  w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od 08:00- 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.X) przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rcdelbach Kancelaria Komornicza ul Grunwaldzka 372a, 60-169 Poznań lei 618 518 224 e-mail kancelaria@redelbach com pl www.redelbach

Numer oferty: L/76/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 161.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie