Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Damian  Mucha Kancelaria Komornicza w Poznaniu ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań  na  podstawie 867 k.p.c. w zw. z art. 10136 k.p.c. zawiadamia, że w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości w dniu 27.05.2015r. o godz. 12:00 w siedzibie Izby Komorniczej w Poznaniu, ul. Głęboka 4 odbędzie się:

                                                    P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej, obręb Winiary, działki nr 48/6, 48/7, 48/8, 48/12, 48/14 o powierzchni 926 m2  posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznań. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 915.400,00 zł netto + VAT Cena wywoławcza wynosi :686.550,00 zł. netto + VAT. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest przed jej rozpoczęciem złożyć rękojmię w wysokości 91.540,00zł. Rękojmię można złożyć w następujący sposób:

- gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu licytacji do godziny 11:00, - na rachunek bankowy komornika Nr 72 1020 4027 0000 1902 0290 3649 PKO BP S.A. I/O Poznań, w taki sposób, by uznanie rachunku nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. 

Nieruchomość można codziennie oglądać w ciągu 2-ch tygodni przed terminem licytacji, oraz akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Damian Mucha. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez dodatkowych obwieszczeń i podania przyczyny odwołania

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Damian  Mucha ul. Ratajczaka 26/3, 61-815 Poznań tel. 61 8588980 fax 61 8560756 e-mail dammuch@icpnet.pl

Numer oferty: L/35/N/05/15
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka