Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2015 o godz. 11:00 pod adresem: Poznań, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, pokój nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Saperska 44b, 61-493 Poznań.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Poznaniu na ul. Saperskiej 44 B, stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal o powierzchni użytkowej 49,20 m2 jednopoziomowy, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju znajduje się na pierwszym piętrze. Kuchnia jasna, z dwóch pokoi wyjście na balkon. Wystawa okien jednostronna, południowo- zachodnia.

Cena wywołania wynosi: 223.650,00 zł.  Suma oszacowania wynosi: 298.200,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.820,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy: PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 14401286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 661/14) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc). Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną zapoznać można się w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, (akta dołączone do sprawy II Co 2220/13/1N), w godzinach urzędowania sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku od 7.45 do 13.00 oraz od 13.30 do 15.30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuPaweł Tomczak Kancelaria Komornicza, Zagórze 6A, Poznań, 61-112 Poznań tel. 61 628 23 89 / fax. 61 628 23 89.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240209

 

 

Numer oferty: L/64/N/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 223.650,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie