Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa                  

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości                                                                                           

ZAMIERZA ZBYĆ:

lokal użytkowy nr 6 usytuowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Mickiewicza 22 A w Przemyślu (woj. podkarpackie)

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się liczne obiekty mieszkalne wielorodzinne i usługowe. Do nieruchomości istnieje bardzo dobry dojazd drogą asfaltową.  

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego położonego na parterze budynku dwu kondygnacyjnego nr 22 A przy ul. Mickiewicza w Przemyślu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 102,63 m2. Lokal składa się z 11 pomieszczeń. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wielkości 10263/140960 części, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan.

Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr PR1P/00103956/8

Oczekiwana cena: 79 200 zł netto.

Zapraszamy do składania ofert !

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków sprzedaży można uzyskać:

tel: +48 724 725 306

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

Region: podkarpackie
Cena: 79 200 zł netto
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny