Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2015 o godz. 09:40 pod adresem: Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Radomiu ,, ul. Struga 63, 26-600 Radom, pokój odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mieszka I 9A, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 204 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 153 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5/7/9, Radom, 26-600 Radom tel. 48 360 13 53 / fax. 48 360 13 53.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226832

 

Numer oferty: L/21/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 153.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie