Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2015 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Łukowska, 08-500 Ryki.

Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości, składającej się z: działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 3788 o powierzchni 0,0034 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w typie kamienica w zabudowie szeregowej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym składającym się z przedpokoju, łazienki, holu połączonego z kuchnią, pokoju i korytarza o powierzchni użytkowej 44,13 m2.

Suma oszacowania wynosi 120 938,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 703,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 093,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rykach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak Kancelaria Komornicza, Słowackiego 5, Ryki, 08-500 Ryki tel. 81 865 16 13 / fax. 81 865 16 13.

Link do lokalizacji: http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/251096

 

Numer oferty: L/104/N/09/15
Region: lubelskie
Cena: 90.703,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka