Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 września 2016r. o godz. 1000  w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Rzeszowie ul. Chodkiewicza 6/3, odbędzie się:

                                                  D R U G A   L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

nieruchomości gruntowych położonych w Rzeszowie w rejonie ulicy Chmielnej, Obręb 225 Budziwój, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie, oznaczonych jako działki o Nr Ew.: 1311/20, 1311/21, 1311/22, 1311/23, 1311/24, 1311/25, 1311/26, 1311/27,  1311/28, 1311/29, 1311/30, 1311/31, 1311/32, 1311/33, 1311/34, 1311/35, 1311/36, 1311/43, 1311/44, 1311/45, 1311/46, 1311/47, 1311/48, 1311/49, 1311/50, 1311/51, 1311/52, 1311/53, 1311/54 wraz z budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi w trakcie realizacji, oraz działek 1311/37, 1311/38, 1311/39, 1311/40, 1311/41, 1311/42 – stanowiących drogi dojazdowe. Dla w/w nieruchomości prowadzone są Księgi Wieczyste . W/w nieruchomości z uwagi na ich gospodarcze, funkcjonalne i prawne połączenie stanowić będą łącznie przedmiot licytacji.

W/w nieruchomości oszacowane są łącznie na kwotę: 3.701,334,00 zł. netto. Cena wywoławcza (łączna) w toku tej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. 1.850.667,00 zł. netto
Do ceny nabycia doliczyć należy podatek VAT.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 370.133,40zł.) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub wpłacić rękojmię na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.rzeszow-komornik.pl/licytacje/zobacz/2016-09-27-10-00/obwieszczenie-o-ii-licytacji-nieruchomosci

Numer oferty: L/24/N/09/16
Region: podkarpackie
Cena: 1.850.667,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka