Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2016 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- lokalu użytkowego położonego przy Przesmyk, 35-959 Rzeszów. 

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowej, zbudowanej budynkiem o charakterze usługowym o pow. użytkowej 285,00 m2 - położonej w Rzeszowie ul. Przesmyk 4; Budynek przystosowany i wykorzystywany jest do działalności gastronomicznej i hostelowej. Kamienica ma charakter szeregowy - w zwartej zabudowie z sąsiednimi budynkami wzdłuż ulicy Przesmyk. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działka nr ew. 997/1 w obr. 207 Rzeszów-Śródmieście. Wg. wypisu z rejestru gruntów działka posiada powierzchnię 0,0184 ha, ( wg. KW 0,0175 ha). 

Suma oszacowania wynosi 1 666 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 249 755,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 166 634,10 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/325694

 

Numer oferty: L/6/N/10/16
Region: podkarpackie
Cena: 1.249.755,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy