Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (lei.24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,

że: w dniu 03-12-2013r. o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości działka gruntu numer 768/4 o pow. 0,0621 ha zabudowana:

- budynkiem mieszkalnym (w trakcie bucbwy) o pow. użytkowej 44.80m , parterowym z poddaszem użytkowym

- budynkiem garażowym, murowanym o pow. zabudowy 30m2

- budynkiem gospodarczym, murowanym o pow. zabudowy 24m2

położonej: 09-200 Sierpc, Reymonta, dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania - 190 000,00 zl, cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi - 142 500,00 zł, rękojmia - 19 000,00 zł

oraz pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

lokal   mieszkalny    o pow. użytkowej 23.90m2, piwnica  o pow. użytkowej 2,80m usytuowany na piętrze budynku   wielorodzinnego   posadowionego   na działce   1062/1,   lokal   składa   się   z   pokoju,   kuchni,   łazienki i przedpokoju położonego: 09-200 Sierpc, Słowackiego 25, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania - 68 560,00 zł, cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi - 51 500,00 zł, rękojmia - 6 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730 do dnia 02.12.2013r. 

Zgodnie z przepisem art.976 §l kpc  przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstaw iły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W/w nieruchomość można oglądać w laminie 18.11. - 03.12.2013r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzcez nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli Ic osoby przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,

nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Alicja Peda                                

Kancelaria Komornicza w Sierpcu

09-200 Sierpc Jana Pawła 11 29A/13                    

tel. tel/fax 24 275 14 23 e-mail: sierpc@komomik.pl

Numer oferty: L/131/N/11/13
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Mieszkanie