Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2016 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Kościuszki 4, 83-250 Skarszewy.

Opis :
Lokal mieszkalny położony: 83-250 Skarszewy, Kościuszki 4. Lokal mieszkalny położony na II piętrze o pow. uż. 27,65m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica o pow. uż. 4,71m2. Piwnica nie jest wykazana jako pomieszczenie przynależne w wypisie z rejestru lokali ani w księdze wieczystej. Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4 w zabudowie plombowej położony jest na działce nr 333 o pow. 165m2. Budynek wielorodzinny nr 4 o pow. uż. 451,75m2. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek stanowi odrębną nieruchomość. Działka nr 333 o pow. 165m2 w udziale 80/1000 cz. oddana w użytkowanie wieczyste dla lokalu nr 8. Właścicielowi lokalu przysługuje udział wynoszący 80/1000 części w prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności wspólnych części budynku.

Suma oszacowania wynosi 69 607,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 205,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 960,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Więcej informacji na stronie : https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/287133

Numer oferty: L/17/N/04/16
Region: pomorskie
Cena: 52.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie