Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kielcach Jolanta Piwowarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój XXVI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Słopiec, 26-021 Daleszyce, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka oznaczona nr 81 ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości ok. 35 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka jest niezabudowana, w całości stanowi las. Działka oznaczona nr 563 ma kształt pasa gruntu o szerokości ok. 16 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka stanowi w całości grunty leśne. Działka nr 634 położona jest w bliskim sąsiedztwie zalewu Borków, ma kształt pasa gruntu o szer. ok 10 m, teren jest mocno podmokły, okresowo zalewany wodami, nierówny, pozbawiony istotnych spadków. Działka oznaczona nr 1116 ma kształt pasa gruntu o szer. ok. 13 m. Teren działki jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka stanowi grunty leśne. Działka oznaczona nr 4324 ma kształt wydłużonego trapezu o szer. przy drodze ok 20 m, następnie działka ulega rozszerzeniu i osiąga maksymalną szer. ok 40 m. Teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Działka oznaczona nr 4481 ma kształt nieregularny, teren jest dość równy, nie posiada istotnych spadków. Północna część działki (rejon drogi) jest zabudowana, pozostała część obejmuje w większości tereny użytkowane rolniczo (aktualnie łąka). Działka otoczona jest w większości gruntami rolnymi. Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna dożywotnia służebność osobista. Działka nr 4491 sąsiaduje z działkami o numerach ewid. 4486, 4488, 4490. Kompleks otoczony jest w większości podobnymi gruntami rolnymi oraz leśnymi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337.132,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 252.849,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.: 33.713,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM2293/12.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk Kancelaria Komornicza, B.Głowackiego 5, kielce, 25-368 Kielce tel. 413682441 / fax. 41 368 24 41.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/233004

Numer oferty: L/59/N/07/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 252.849,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka