Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Konstytucji 3 Maja 5, 96-500 Sochaczew, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku wielolokalowego położonego w Sochaczewie przy ulicy Konstytucji 3 Maja  Jest zlokalizowany w ścisłym centrum miasta. Wyceniany lokal mieszkalny posiada 69,98 m2 powierzchni użytkowej i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju oraz piwnicy (komórki) nr 12 o powierzchni 6,40 m2. Jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Suma oszacowania wynosi 234 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 10203974 0000 5602 0229 5525.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław KosyraKancelaria Komornicza, Władysława Grabskiego 1a, Sochaczew, 96-500 Sochaczew tel. 46 811 16 76 / fax. www.komorniksochaczew.pl

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231277

 

Numer oferty: L/5/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 176.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie