Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2016 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Stara Wieś, 05-622 Belsk Duży.


Opis
nieruchomość położona w msc. Stara Wieś, ( administracyjnie: Wola Starowiejska ), gm. Belsk Duży pow. grójecki woj. mazowieckie, działka nr 107/1 (obręb 0027), w kształcie prostokąta o powierzchni 1,3643 ha, z przyłączami: wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego, dojazd drogą asfaltową gminną . Nieruchomość jest zabudowana m. in.: murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 213,27 m2, murowanym budynkiem stodoły adoptowanym na budynek warsztatowo-garażowy o powierzchni uż. 127,48 m2, murowanym budynkiem inwentarsko-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 98,89m2 z dobudowaną wiatą o powierzchni użytkowej 30,14 m2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy funkcję terenu przewiduje się jako rolnicza przestrzeń produkcyjna (przez ok.100 m od drogi) natomiast pozostała cześć terenu to obszary zabudowane i wskazane do zabudowy (wielofunkcyjnej koncentracji zabudowy). 

Suma oszacowania wynosi 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280815

Numer oferty: L/9/N/03/16
Region: mazowieckie
Cena: 236.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka