Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie ARTUR BIDZIŃSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-05-2015 o godz. 12:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Garwolinie, ul.Al.Legionów 46, 08-400 Garwolin, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Sulbiny, 08-400 Garwolin, dla której Wydz. Wydz. Ksiąg Wieczystych Garwolin prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 102.746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77.060,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 6810204476000086020220426.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie mieszczącym się pod adresem: AL.LEGIONÓW 46, GARWOLIN, 08-400 GARWOLIN.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie ARTUR BIDZIŃSKI Kancelaria Komornicza, Polska 21, Garwolin, 08-400 Garwolin tel. 256822907 / fax. 256822907.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/216877

Numer oferty: L/147/N/04/15
Region: mazowieckie
Cena: 77.060,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka