Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, Szyperska 14, 61-754 Poznań, pokój sala 106, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Osiedle Kościuszkowców 8, 62-020 Swarzędz. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w Swarzędzu, na Osiedlu Kościuszkowców w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, czteropiętrowym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii przemysłowej, wielkopłytowej przykrytym stropodachem płaskim. Budynek wzniesiony w latach 80-tych ubiegłego wieku, posiadający ściany zewnętrzne ocieplone w technologii "Atlas". Stan techniczny budynku dobry. Wejście do lokalu z wspólnej klatki schodowej. Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze budynku i składa się z 3 pokoi, korytarza, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Lokal posiada piwnicę oraz balkon. Standard wykończenia średni. Powierzchnia użytkowa 63,90 m2. Instalacje: elektryczna-zdjęte liczniki, wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o., domofon, antena. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Kwaśniewskiego, która jest drogą o nawierzchni utwardzonej asfaltem, dalej drogami o nawierzchni utwardzonej bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości. W pobliżu znajduje się pętla autobusowa.

Suma oszacowania wynosi 239 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 30102040270000150202903631.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński Kancelaria Komornicza, Dolna Wilda 88, Poznań, 61-501 Poznań tel. 618517023 / fax. 618526059.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246113

 

Numer oferty: L/23/N/09/15
Region: wielkopolskie
Cena: 179.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie