Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Bartosz Macedoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Okulickiego 29, 21-040 Świdnik, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie  prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

prawo własności nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego  o powierzchni 49,93 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 – zlokalizowanego w budynku położonym w Świdniku przy ul. Gen. Okulickiego 29 wraz z udziałem do 5361/456194 części w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności działki nr 1202/17 o powierzchni 4.045 m2 objętej kw. lokal położony na ii piętrze w budynku wielorodzinnym wzniesionym w technologii uprzemysłowionej składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. lokal posiada balkon o posadzce wyłożonej terakotą. 

Suma oszacowania wynosi 226 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie

Bartosz Macedoński

Kancelaria Komornicza, Lotników Polskich 109, Świdnik, 21-040 Świdnik

tel. 81-5340720 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204189

Numer oferty: L/169/N/02/15
Region: lubelskie
Cena: 170.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie