Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2016 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Miastku z siedzibą przy A.Krajowej 30, 77-200 Miastko, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Świerzno, 77-200 Miastko. 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności działek gruntu:  nr 1/7 o pow. 10,54 ha; na działce tej posadowione są budynki i budowle:

-   budynek produkcyjny palet drewnianych o pow. 687,50

-  budynek socjalno-mieszkalny o pow. 152,84m2

-  budynek stajni o pow. 1.073,73 m2

-  droga brukowa od wjazdu do budynku mieszkalnego 392m2

-  mała architektura skarpy łącznie ze stawami (dla celów rekreacji) 4.000,00 m2

-  drzewostan na pow. 1,65 ha

-   ruiny byłej lodowni (do likwidacji) b/. nr 1/8 o pow. 0,65 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 11,19 ha

Suma oszacowania wynosi 2 106 984,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 404 656,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 210 700,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/320944

Numer oferty: L/30/N/09/16
Region: pomorskie
Cena: 1.404.656,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka
Obiekt komercyjny