Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski na podstawie art.953 § l pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 6 lutego 2014r. o g. 13.00 w sali nr 4 du Rejonowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości.  

Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu. Nieruchomość położona jest w Sypniewie gm. Margonin, a zapisana w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Składa się z działki nr 323 o powierzchni 0,53.88 ha. Nieruchomość jest częściowo zachwaszczona, a częściowo użytkowana rolniczo.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105.000,00 zł. Cena wywołania wynosi  70.000,00-zł.                     

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10.500,00-zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. 

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 23 stycznia 2014r. o godz. 10.00. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowieniao przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: (67) 26-85-350, fax: (67) 26-85-350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl

 

 

Numer oferty: L/136/N/01/14
Region: pomorskie
Cena: 70.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka