Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek  mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-11-20 o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 15 odbędzie się p i e r w s z a   l i c y t a c j a   n i e r u c h o m o ś c i położonej w miejscowości Szczyrk, przy ul. Osiedle Za Hańderką w skład której wchodzi parcela o powierzchni 0,2053 ha zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oznaczonymi oraz budynkiem gospodarczym. Z własnością nieruchomości związane jest prawo drogi po nieruchomości.  Nieruchomość obciążona jest także służebnością przejazdu i przechodu na rzecz osoby trzeciej oraz  służebnością  dożywotniego i bezpłatnego zamieszkania w budynku na rzecz  osoby trzeciej. 

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 588.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 441.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj 58.800,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2014-11-19 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej  przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul. R. Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie  nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać  na dwa tygodnie przed licytacją  w  porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Zawiadomienie o terminie licytacji  zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl. Wyłączenia przedmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej

Rafał Łyszczek

ul. Krzemienna 7,

43-316 Bielsko-Biała

tel. 033 488 00 70

e-mail: bielsko.biala1@komornik.pl

internet: www.komornikbielsko.pl

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163459

Numer oferty: L/34/N/09/14
Region: śląskie
Cena: 441.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka