Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-09-2015 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Pl.Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Osiedla Parkowe 4A, 82-400 Sztum. 

Opis nieruchomości:

Rękojmię o której mowa należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Suma oszacowania wynosi 173 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 115 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 377,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 37, Sztum, 82-400 Sztum tel. 552772896 / fax. 552772896.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/242975

 

Numer oferty: L/76/N/08/15
Region: pomorskie
Cena: 115.850,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie