Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Dnia 16.09.2015r. o godz. 14:00 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości  położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. Łukowa .

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana; nieruchomość gruntowa utworzona jest z działek ewidencyjnych nr 407/159 o powierzchni 0,0224 ha oraz 406/159 o powierzchni 0,0214 ha. Działka nr 407/159 jest zabudowana kamienicą o charakterze mieszkalno-usługowym, a działka 406/159 budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym w północno-zachodniej części działki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 977.518,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 733.138,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. 97.751,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Maciej Michno, ul. H.Sienkiewicza 1 42-600 Tarnowskie Góry tel. 322840066.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://komornikslask.com/agenda/list

Numer oferty: L/16/N/08/15
Region: śląskie
Cena: 733.138,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny