Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Mariusz Najda zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.06.2014r. o godz 10:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się: druga licytacja nieruchomości w postaci:

Lokal Mieszkalny  Ustrzyki Dolne, Jagiellońska w budynku mieszkaniowym nr 48 położonym przy ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych o pow. użytkowej 65,22 m2 posiadający założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych, SR w Lesku.  Nieruchomość stanowi współwłasność lokali mieszkalnych we wspólnocie mieszkaniowej oraz udział w nieruchomości gruntowej posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126.300,00 zł. Cena wywoławcza w drugiej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 84.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12.630,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji o przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Mariusz Najda ul. Plac Konstytucji 3 maja 14, 38-600 Lesko tel.: 13 4696094 email: lesko@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/104/N/06/14
Region: podkarpackie
Cena: 84.200,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie