Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Grzegorz Wołodkowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2016 o godz. 10:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny, ul. Bydgoska 13, 78-600 Wałcz, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Bydgoska, 78-600 Wałcz.

Suma oszacowania wynosi 926 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 617 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 680,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię we wskazanej wysokości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce na rachunek bankowy komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Więcej informacji na stronie : https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/279359

Numer oferty: L/65/N/03/16
Region: zachodniopomorskie
Cena: 617.866,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny